Budownictwo

ZINEL HOLDING S.A. zajmuje się kompleksową realizacją obiektów w charakterze generalnego wykonawcy. W trakcie realizacji inwestycji wykonujemy pełną koordynację wszystkich robót branżowych oraz zapewniamy wszelkie potrzebne materiały na daną budowę. W razie potrzeby pomagamy również w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz w przygotowaniu wniosków do uzyskania stosownych pozwoleń.

 

Wszystkie nasze prace wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów i nadzorowane przez kierowników posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji.

 

Realizując potrzeby naszych klientów stawiamy na:
• Efektywność procesu projektowego.
• Jakość wykonania robót.
• Terminowość prac.
• Kompleksową obsługę Inwestora (od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie).

 

Stale współpracujemy z biurami projektowymi i mamy doświadczenie w realizacji robót w formule zaprojektuj i zbuduj.

 

Zatrudniamy wysokiej klasy projektantów i inżynierów budowy. Pozwala nam to efektywnie wykorzystywać etap projektowy poprzez rozpoznanie potrzeb klienta i wprowadzenie korzystnych optymalizacji wg kryteriów stawianych przez Inwestora. Na etapie wykonawstwa nasza kadra stawia na jakość oraz terminowe zakończenie robót.

 

Nasi klienci powierzając nam budowę w zamian otrzymują:
• Rzetelność.
• Solidność.
• Odpowiedzialność.

 

Realizujemy obiekty „pod klucz”, a wszystkie roboty budowlane i instalacyjne są objęte pełną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów o rękojmi i gwarancji.

Klimatyzacja

 

klimatyzacja

NASZA SPECJALNOŚĆ TO:

 

Klimatyzacja komfortu:

 • klimatyzacja biur
 • klimatyzacja domów
 • klimatyzacja mieszkań
 • klimatyzacja sklepów
 • klimatyzacja barów
 • klimatyzacja restauracji
 • klimatyzacja klubów
 • klimatyzacja dyskotek
 • klimatyzacja gabinetów
 • klimatyzacja hoteli
 • klimatyzacja pensjonatów

 

Klimatyzacja precyzyjna:

 • klimatyzacja serwerowni
 • klimatyzacja pomieszczeń UPS-ów
 • klimatyzacja central telefonicznych
 • klimatyzacja pomieszczeń emisyjnych
 • klimatyzacja Data Center
 • klimatyzacja pomieszczeń specjalnych
 • klimatyzacja laboratorium
 • klimatyzacja pomieszczeń technicznych
 • klimatyzacja technologiczna
 • klimatyzacja przemysłowa

 

ZAKRES PRAC:

 

Dostawa i montaż urządzeń takich jak:

 • klimatyzatory typu split, duosplit oraz multisplit:
 • klimatyzatory naścienne
 • klimatyzatory podsufitowe
 • klimatyzatory kanałowe
 • klimatyzatory kasetonowe
 • systemy VRV, VRF, MULTI V itp. firmy:
 • Daikn
 • Fujitsu
 • LG

 

Systemy wody lodowej:

 • agregaty wody lodowej (chiller)
 • klimakonwektory
 • klimakonwektory wentylatorowe (fancoil)

Wentylacja

 

news-1

WYKONUJEMY:

 

instalacje wentylacji od prostych instalacji domowych poprzez instalacje w obiektach użyteczności publicznej do precyzyjnych instalacji przemysłowych.

 

Oferujemy budowę sieci kanałów z blachy jak i z poliuretanu w systemie firmy Alp-Tech.

Gazy medyczne

gazy-medyczne

Systemy rurociągów do gazów medycznych (SRDGM) potocznie zwanymi „Instalacjami Gazów Medycznych”.

 

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz 1416) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. Wyrób ten traktowany jest, jak każdy inny wyrób medyczny. Warunkiem wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych, musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Firma ZINEL HOLDING S.A. wykonuje rurociągi gazów medycznych w szpitalach, klinikach jak i innych obiektach służby zdrowia.

 

Systemy rurociągowe wykonane są zgodnie z normami:

 

 • PN-EN ISO 7396-1:2010 ” Systemy rurociągowe do gazów medycznych –
  • Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”
 • PN-EN ISO 7396-2:2011 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych –
  • Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”.

Instalacje wykonywane są z cechowanych rur miedzianych oraz złączek i kształtek, połączonych za pomocą bezkadmowego lutu twardego. 

Zgodnie z pierwszą z powyższych norm korzystamy tylko z rur miedzianych do gazów medycznych, spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

Wykonywane w ten sposób przez nas systemy rurociągowe oznaczane są na koniec montażu znakiem CE.

Automatyka

WYKONUJEMY:

  • kompletne systemy BMS
  • instalacje sterownicze systemów HVAC i AKPiA
  • kompleksowe rozwiązania automatyki obiektowej
  • instalacje kontroli i monitorowania stanów technicznych urządzeń obiektowych
  • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (RCP)
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)
  • systemy monitorowania (CCTV)
  • instalacje automatyki z możliwością nadzoru poprzez sieć Internetową

 

ZAPEWNIAMY:

  • wykonanie projektu instalacji i systemów
  • nadzór nad istniejącymi instalacjami
  • prace programistyczne
  • diagnostykę układów automatyki
  • serwis instalacji
  • modernizacje i rozbudowy
  • obsługę techniczną obiektów (IFM, O&M)

Gazy techniczne

Gazy Techniczne

 

Oferujemy Państwu pełen asortyment sprężonych gazów technicznych:

 

– Tlen
– Acetylen
– Azot
– Argon
– Dwutlenek Węgla (techniczny i spożywczy)
– Powietrze (również oddechowe do 300 bar)
– Hel
– Mieszanki osłonowe (Ag + CO2)
– Mieszanki spożywcze (N2 + CO2)
– Propan, Propan-Butan
– Wodór

 

Gazy oferujemy w butlach o pojemności od 3 do 50 dm3

Projektowanie

Projektowanie

 

dscn011322222   nawilzaczedach_layout1_2800

 

Zajmujemy się projektowaniem wszelkich instalacji sanitarnych a w szczególności instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze (HVAC). Wykonujemy również projekty automatyki systemów HVAC, ACS, IDA oraz systemów BMS.

 

PROJEKTUJEMY:

  • Instalacje sanitarne, m.in.:
   • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
   • instalacje grzewcze i chłodnicze
   • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe
   • instalacje wentylacji pożarowej
   • instalacje wodne i kanalizacyjne
  • Systemy automatyki, takie jak:
   • systemy HVAC
   • systemy ACS
   • systemy IDA
   • systemy BMS
   • systemy CCTV
   • systemy DSO

 

PRACE PROJEKTOWE OBEJMUJĄ:

  • dobór urządzeń
  • wykonanie projektu instalacji
  • zrobienie dokumentacji wykonawczej 
  • stworzenie dokumentacji powykonawczej

 

Instalacje projektujemy dla obiektów nowobudowanych oraz już istniejących.

Serwis

Centrum Serwisowe

 

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych dotyczących klimatyzacji domowej, przemysłowej oraz precyzyjnej, chłodnictwa, ogrzewnictwa, oraz wentylacji. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi budynków 24h.

 

ZAKRES PRAC:

 

Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych:
o dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
o czyszczenie skraplacza
o czyszczenie parownika
o czyszczenie filtrów parownika bądź wymiana
o pomiar i regulacja ciśnienia pracy
o sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
o sprawdzenie połączeń elektrycznych
o pomiar prądu urządzenia
o smarowanie podzespołów głównych
o sprawdzenie sterownika
o sprawdzenie drożności odpływu skroplin
o test i regulacja pracy urządzenia

 

Przegląd nawilżaczy:

 

o dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
o sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza
o ocena prawidłowości pracy nawilżacza
o rozpoznanie przyczyny sygnalizacji alarmów i nieprawidłowej pracy
o czyszczenie elektrod oraz cylindrów bądź ich wymiana
o sprawdzenie instalacji zasilania elektrycznego, sterowania i zabezpieczeń oraz test automatyki
o korekta programu i nastaw oraz test pracy urządzenia

 

Wszyscy nasi serwisanci posiadają świadectwo kwalifikacji niezbędne do obsługi urządzeń zawierające substancje kontrolowane oraz świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

 

 

Nieruchomości

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:

 

 • rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy członków Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, o świadczenie usług wywozu nieczystości i ubezpieczenia nieruchomości
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów o konserwację urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne (wideodomofony, bramy garażowe i wjazdowe na posesję, wentylacje garaży, kotłownie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu
 • obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • organizowanie obsługi prawnej

 

Obsługa finansowa:

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych
 • sporządzanie bilansu rocznego i rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości
 • windykacja należności (informacje, wezwania, upomnienia, pozwy sądowe w trybie uproszczonym, sprawy komornicze)

 

Obsługa techniczna:

 • Utrzymywanie całodobowego, przez wszystkie dni w roku, pogotowia lokatorskiego dla instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania, gazowej i elektrycznej
 • W przypadku zaistnienia awarii – niezwłoczne zabezpieczenie miejsca jej powstania i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych szkód
 • Pilnowanie terminów i zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o roboty remontowe lub modernizacyjne nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne po przeprowadzeniu akcji ofertowej lub przetargu
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Kontrola prawidłowości wykonywania zawartych umów.

 

Konserwacja:

W zakresie konserwacji oferujemy wykonywanie konserwacji następujących instalacji:

 • Instalacji elektrycznej i odgromowej
 • Instalacji domofonowej,
 • Kontroli dostępu,
 • CCTV,
 • Teletechnicznej,
 • Instalacji wodno-kanalizacyjnej i deszczowej
 • Instalacji wentylacyjnej
 • Klimatyzacji
 • Węzłów cieplnych i hydroforni
 • Kotłowni
 • instalacji CO,CT,CWU,
 • Bram wjazdowych i szlabanów
 • Prace ślusarskie
 • Prace ogólnobudowlane
 • Prace dekarskie
 • Instalacje ppoż.
 • Instalacje domofonowe z kontrolą dostępu
 • Drobne naprawy typu złota rączka
 • Przeglądy okresowe zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego:
  • Wsparcie techniczne przez mobilne grupy z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, przy czasie reakcji do 4 godzin i dostępności przez 24 godziny.
  • Drobne naprawy elementów a w szczególności:
   • elewacji
   • ścian wewnętrznych
   • otworów okiennych i drzwiowych
   • posadzek

 

Usługi dodatkowe:

 • Utrzymanie czystości
 • Pielęgnacja zieleni
 • Usługi konserwatorskie
 • Aktywne doradztwo w zakresie funkcjonowania nieruchomości
 • Świadectwa energetyczne
 • Audyty
 • Doradztwo finansowe – pomoc w min. uzyskaniu kredytów preferencyjnych.

 

Każdorazowo koszt oferowanego zakresu usług ustalany jest indywidualnie, po przeprowadzeniu rozmowy określającej stan nieruchomości i oczekiwany zakres współpracy.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Kontynuacja przeglądania strony oznacza zrozumienie i akceptację polityki cookies. Więcej informacji .....

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji Tutaj

Zamknij